Zapraszam ambitnych studentów do realizacji następujących tematów w ramach prac magisterskich:

 

1. OFERTA do 4.03.2018 r!!! Funkcjonalna analiza genów uczestniczących w reakcji korzeni pomidora na atak pasożytniczych nicieni glebowych – poszukiwany student wykonawca w projekcie „Dynamika proteomu korzeni pomidora podczas ataku mątwika ziemniaczanego”

 

2. Analiza promotorów genów ogórka indukowanych podczas somatycznej embriogenezy.

 

3. Polecam wykonywanie prac magisterskich i doktorskich w Laboratorium Patogenezy Roślin IBB PAN

 


[Marcin Filipecki]